Guro Fjellanger
NyheterOm GuroFirmaPressemateriellSe Guros bilder
   
Velkommen til hjemmesida mi!

Her finner du først og fremst informasjon om firmaet mitt og hva slags oppdrag jeg har og kan ta, og hva jeg har gjort tidligere. Kjernen i mitt engasjement har alltid vært respekten for enkeltmennesket i alle situasjoner og livsfaser, miljøvern og demokrati og deltakelse. På disse sidene finner du informasjon om hvordan jeg har videreført dette engasjementet gjennom firmaet mitt. Du finner pressebilder av meg som kan brukes fritt mot at fotograf oppgis, og du finner innlegg jeg har skrevet og linker til de siste intervjuene med meg.

Og du finner også bilder jeg har tatt, blant annet hjemme i Vesterålen og på flere 
reiser i Afrika.

Kontakt meg gjerne.
                                                           Vennlig hilsen Guro Fjellanger

  Nytt fra Guro• Guro Fjellanger er meget kritisk til manglende oppfølging av universell
utforming i regjeringas forslag til Diskriminerings- og tilgjengelighetslov, og
særlig kritisk til mangel på tidsfrister. Likestilling- og diskrimineringsombudet
er enig.
Les min artikkel i Aftenposten her og Ombudets innlegg her.

• 10-årsjubileum for returordning for elektrisk og elektronisk avfall.
Det er i disse dager 10 år siden Guro Fjellanger som miljøvernminister sørget for at
Norge var det første landet i Europa som fikk på plass regelverk og bransjeavtale
for retur av EE-avfall. Les mer her.

• Guro Fjellanger er gjenoppnevnt som styreleder i Miljømerking fram til 15.09.2010.
Les mer her.

• Universell utforming av uteområder
På Grønn Galla mandag 19.november holddt Guro Fjellanger foredrag om hvorfor og
hvordan uteområder skal og kan bli tilgjengeligefor alle . Les mer her.

• Hurra, jeg vant over staten!
Borgarting lagmannsrett har fastslått at Statens pensjonskasses vedtak om å nekte
Guro Fjellanger halv uføretrygd er ugyldig og bygger på feil faktum.
Les mer om saken i Dagbladet.

• Guro Fjellanger er nyvalg bystyrerepresentant for Venstre i Oslo.
Les mer her.

• Guro Fjellanger foreleste om universell utforming på felles fagdag for NTNU
og Høyskolen i Sør-Trøndelag (HiST) torsdag 27.09.

• Sammen med en rekke profilerte deltakere i klimadebatten, blant andre Siri
Kalvig, Kåre Willoch og Jørgen Randers,  krever Guro Fjellanger at regjeringa
tar mesteparten av klimakuttene i Norge. Les mer om brevet, som er et
initiativ fra Natur og Ungdom, her.

• Guro Fjellanger har fått Equalitasprisen, sammen med blant annet Kadra Yusuf 
og Kim Friele. Prisen deles ut av Likestillings - og diskrimineringsombudet til
mennesker som arbeider mot usaklig forskjellsbehandling. Les mer her.

• Torsdag 12. april innledet Guro Fjellanger om "Hvordan og hvorfor drive 
interessepolitikk" på Osloforum i regi av Norges Handikapforbund Oslo. 
Safia Yusuf Abdi deltok også på møtet. Les mer her.

• Guro Fjellanger deltar i kampanjen "Litt enklere", som setter fokus på
tilgjenglighet ved valget i 2007. I intervjuet legger Fjellanger vekt på at
tilgjengelighet er en menneskerett. Les mer om kampanjen i regi av
Deltasenteret/Sosial- og helsedirektoratet her.

• Onsdag 21. mars arrangerte YS fagdag om diskriminering i arbeidslivet. 
Guro Fjellanger var blant innlederne. Les mer her.

• Tirsdag 13. februar innledet Guro Fjellanger om universell utforming på 
konferansen "Hordaland for alle" på Stord.

• Guro Fjellanger har ledet arbeidet med rapporten Psykisk helse i et 
flerkulturelt samfunn 
på oppdrag fra Rådet for psykisk helse.
Les omtale av  rapporten  her.


Tidligere oppdrag

• 9. november 2006 var det offisiell åpning av CIENS, Forskningssenter for miljø og samfunn. 
Ni miljøforskningsmiljøer, blant dem NIVA, har flyttet til felles lokaler i Forskningsparken. 
HKH Kronprins Haakon deltok ved åpningen. Les mer her.

• 23. oktober 2006 ble rapporten "Full deltakelse for alle" presentert på et seminar i regi 
av Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjosnevne og 
Sosial- og helsedirektoratet. Rapporten oppsumerer situasjonen fem år etter 
Manneråkutvalgets innstilling ble lagt fram, og konkluderer med at lite har skjedd. 
Les rapporten her.

• 15. oktober 2006 ble det arrangert en markering for verdens klimaofre og mot regjeringas 
utslippstillatelse til Mongstad. Guro Fjellanger holdt appell. 
Les om markeringa og Fjellangers appell her.

• 19.- 20. september 2006 arrangerte BIs Kompetanseforum konferansen 
”Helsefremmende arbeidsplasser”. Guro Fjellanger ledet seminaret 
”Verktøy og virkemidler” og den avsluttende plenumssesjonen.
Se programmet her.


 

 

   
   
   
legend blue 11s legend blue 11s beats by dre cheap jordan retro 11 jordan 6 black infrared jordan 11 legend blue legend blue 11s beats by dre cheap legend blue 11s beats by dre outlet Legend Blue 11s jordan 6 black infrared cheap oakley sunglasses beats by dre outlet black infrared 6s legend blue 11s jordan 11 jordan 6 black infrared jordan 6 black infrared legend blue 11s legend blue 11s coach outlet online coach factory outlet lebron 12 legend blue 11s michael kors outlet black infrared 6s louis vuitton outlet black infrared 6s michael kors outlet black infrared 6s uggs black friday black infrared 6s jordan 6 black infrared legend blue 11s uggs black friday michael kors outlet louis vuitton outlet uggs black friday coach black friday